Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2018-2019
Kamerstuk 29398 nr. 619

Gepubliceerd op 8 november 2018 16:09

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 619 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 7 november 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat voor de eisen aan bijzondere voertuigen geen onderscheid wordt gemaakt tussen goederenvervoer, individueel vervoer, personenvervoer en personenvervoer voor kwetsbare groepen zoals kinderen en invaliden;

constaterende dat bijvoorbeeld aan het personenvervoer in het reguliere doelgroepenvervoer strengere eisen worden gesteld dan aan het individueel vervoer en de pakketbezorging;

verzoekt de regering, om in het nieuwe toelatingsbeleid voor bijzondere voertuigen duidelijk onderscheid te maken tussen de eisen die gesteld worden aan goederenvervoer, individueel vervoer, personenvervoer en personenvervoer voor kwetsbare groepen zoals kinderen en invaliden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl