Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829398 nr. 609

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 609 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Ontvangen ter Griffie op 17 september 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur is aan de Kamer overgelegd tot en met 15 oktober 2018.

De voordracht voor de vast te stellen algemene maatregel van bestuur kan niet eerder worden gedaan dan op 16 oktober 2018.

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 september 2018

Hierbij zend ik u een ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en het Arbeidstijdenbesluit vervoer, in verband met een experiment vrijstelling rijden met volledig elektrische bedrijfsauto's met rijbewijs C1.

Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de nota van toelichting2.

De voorlegging geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven voorhang procedure (artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994), en biedt uw Kamer de mogelijkheid zich uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden vastgesteld.

Op grond van artikel 2b van de Wegenverkeerswet 1994, in samenhang met Aanwijzing 43a van de Aanwijzing voor de regelgeving, geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het ontwerpbesluit niet eerder dan na vier weken na overlegging aan uw Kamer.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.