29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 595 MOTIE VAN HET LID VAN AALST

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat (binnenvaart)schippers mobiele apparatuur moeten gebruiken om noodzakelijke nautische informatie uit te wisselen of te communiceren met bedieningspersoneel van kunstwerken zoals bruggen en sluizen;

constaterende dat zich geen aantoonbare problemen hebben voorgedaan waaraan het gebruik van mobiele apparatuur in de binnenvaart ten grondslag lag;

verzoekt de regering om, te onderzoeken of de scheepvaart uitgezonderd kan worden bij wetgeving om het mobieleapparatuurgebruik achter het stuur/roer te verbieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Aalst

Naar boven