Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829398 nr. 594

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 594 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de omgeving van de woning goed begaanbaar, uitnodigend en veilig moet zijn, zodat ouderen en mensen met een beperking ook daadwerkelijk de deur uit kunnen en durven;

verzoekt de Minister, in overleg te treden met de betrokken departementen en organisaties teneinde in de Nationale Omgevingsvisie het voetgangersbeleid prominent terug te laten komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk