Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 29398 nr. 593

Gepubliceerd op 23 maart 2018 13:44

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 593 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voetgangers niet terug te vinden zijn in de beleidsrapporten van het ministerie;

overwegende dat uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er in 2014 60.000 voetgangersongevallen plaatsvonden, waarvan 142 met dodelijke afloop;

overwegende dat eenzijdige ongevallen met voetgangers nergens consequent geregistreerd worden;

verzoekt de Minister, te bezien op welke wijze eenzijdige voetgangersongevallen zichtbaar gemaakt kunnen worden in de jaarlijkse rapportages van het ministerie en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Tongeren


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl