Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829398 nr. 593

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 593 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BRENK EN VAN TONGEREN

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voetgangers niet terug te vinden zijn in de beleidsrapporten van het ministerie;

overwegende dat uit het onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat er in 2014 60.000 voetgangersongevallen plaatsvonden, waarvan 142 met dodelijke afloop;

overwegende dat eenzijdige ongevallen met voetgangers nergens consequent geregistreerd worden;

verzoekt de Minister, te bezien op welke wijze eenzijdige voetgangersongevallen zichtbaar gemaakt kunnen worden in de jaarlijkse rapportages van het ministerie en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk

Van Tongeren