Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201829398 nr. 592

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 592 MOTIE VAN DE LEDEN LAÇIN EN VAN BRENK

Voorgesteld 22 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een vriendelijke omgeving zonder onneembare obstakels van groot belang is voor ouderen en mindervaliden;

constaterende dat eenzaamheid onder vooral ouderen en mindervaliden voorkomen kan worden als zij het vertrouwen hebben om naar buiten te gaan;

constaterende dat er te weinig rekening wordt gehouden met ouderen, mindervaliden en andere voetgangers ten opzichte van bijvoorbeeld fietsers en automobilisten bij de ontwikkeling van woongebieden;

overwegende dat lopen een vorm van mobiliteit is die we altijd nodig zullen hebben en goed is voor de gezondheid;

overwegende dat het internationale Charter for Walking wereldwijd al op veel steun kan rekenen;

verzoekt de regering, het Charter for Walking tijdens bestuurlijke en andere overleggen onder de aandacht te brengen van provincies en gemeenten zodat deze, in navolging van Eindhoven en Tilburg, het Charter for Walking ook gaan ondertekenen en zich hard gaan maken voor de belangen van voetgangers, wandelaars, waaronder ouderen en mindervaliden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Van Brenk