29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 536 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groep van hardnekkige alcoholovertreders ondanks het opleggen van boetes of het innemen van het rijbewijs gewoon met alcohol op blijft doorrijden;

overwegende dat het in beslag nemen van de auto een effectieve maatregel zou kunnen zijn voor deze groep om niet meer deel te nemen aan het verkeer;

verzoekt de regering om, de mogelijkheid te onderzoeken om het voertuig van hardnekkige alcoholovertreders in beslag te nemen gedurende de termijn van de ontzegging van de rijbevoegdheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven