29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 535 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er een groep zwaar recidiverende drankrijders is die het grootste gevaar voor de verkeersveiligheid vormt;

constaterende dat het alcoholslotprogramma waarmee deze notoire drankrijders aangepakt kunnen worden, voorlopig niet meer opgelegd wordt en er andere instrumenten moeten worden ingezet om deze drankrijders in beeld te brengen dan wel van de weg te houden;

verzoekt de regering om, het promillage waarbij een rijgeschiktheidsonderzoek wordt opgelegd zodanig te verlagen, bijvoorbeeld naar 1,3 promille, zodat mogelijke notoire drankrijders eerder in beeld kunnen worden gebracht en effectieve maatregelen kunnen worden genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland

Van Helvert

Naar boven