29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 534 MOTIE VAN HET LID VISSER C.S.

Voorgesteld 6 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het alcoholslotprogramma voorlopig niet meer opgelegd wordt en dat daarmee een mogelijkheid om de verkeersveiligheid te verbeteren wegvalt;

overwegende dat wanneer niet werd meegewerkt aan oplegging van het alcoholslotprogramma het rijbewijs voor vijf jaar ongeldig werd verklaard door het CBR;

constaterende dat nu na het opheffen van het alcoholslotprogramma, gekozen is voor een ongeldigheidsverklaring van maximaal zeven maanden;

van mening dat dit niet tegemoetkomt aan het rechtvaardigheidsgevoel;

verzoekt de regering om, de ongeldigheidsverklaring van het rijbewijs weer in lijn te brengen met de situatie ten tijde van het alcoholslotprogramma, namelijk vijf jaar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Van Helvert

Hoogland

Naar boven