29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 491 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een relatief kleine groep mensen met opgevoerde snorscooters nog steeds voor veel overlast en onveiligheid zorgt op fietspaden;

overwegende dat de huidige handhavingsmogelijkheden blijkbaar niet afschrikwekkend genoeg zijn;

verzoekt de regering om, te onderzoeken of de huidige handhavingsmogelijkheden kunnen worden uitgebreid, zoals met een snellere invordering van het rij- en kentekenbewijs en een directe inbeslagname van het voertuig voor bijvoorbeeld 30 dagen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Naar boven