29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 486 MOTIE VAN HET LID HOOGLAND

Voorgesteld 19 januari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een groot deel van de in Nederland rondrijdende (snor)scooters harder kan rijden dan wettelijk is toegestaan;

overwegende dat ook leden van branchevereniging BOVAG deze illegale praktijken faciliteren;

overwegende dat de BOVAG gesprekspartner is van de overheid inzake wegverkeer en verkeersveiligheid;

verzoekt de regering, de BOVAG aan te sporen om krachtiger beleid op dit thema richting haar leden te voeren, indien resultaat uitblijft het overleg met deze brancheorganisatie per 1 september 2016 op te schorten, en de Kamer hierover te informeren vóór de begrotingsbehandeling I en M 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hoogland

Naar boven