Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 463

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 463 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 april 2015

Hierbij informeer ik u over het aantal verkeersdoden in 2014. Het aantal doden in het verkeer is 570, gelijk aan het aantal doden in 2013. Het voorgaande jaar was een flinke daling van 650 verkeersdoden in 2012 naar 570 verkeersdoden in 2013. Met het huidige aantal blijven we nog steeds op koers richting de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020.

Bijgaand treft u aanvullende informatie met verdelingen naar leeftijdsklassen, vervoerswijzen, wegbeheerder en maximum snelheid van de weg voor de periode 2009–2014.

Vervolgstappen

Voor de zomer ontvangt u van mij – zoals toegezegd – een reactie op het rapport van SWOV over het Opschakelen naar meer Verkeersveiligheid waarin ik ook zal ingaan op de door SWOV genoemde aanvullende maatregelen.

In het najaar maak ik het aantal ernstig verkeersgewonden over 2014 bekend. Hiervoor heb ik de ziekenhuisgegevens nodig, die in het najaar beschikbaar komen. In het najaar verwacht ik ook de resultaten van de vierjaarlijkse toets van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid die SWOV uitvoert («de verkenning») waarin SWOV prognoses levert van het aantal verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 en 2030 bij uitvoering van het voorgenomen verkeersveiligheidsbeleid.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Bijlage: ontwikkeling verkeersdoden

Tabel 1. Verdeling naar leeftijdsklassen (2009–2014)

Leeftijdsklasse

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0–4

2

4

5

6

2

3

5–11

8

7

5

8

3

9

12–15

17

9

17

14

6

9

16–17

23

18

11

12

12

15

18–24

128

98

89

81

83

68

25–29

49

42

36

39

47

41

30–39

83

69

58

64

38

42

40–49

69

78

73

77

56

58

50–59

68

72

67

70

68

57

60–64

37

34

31

35

25

25

65–79

129

115

143

149

129

140

80+

107

94

126

95

101

103

Totaal

720

640

661

650

570

570

Bron CBS

Tabel 2. Verdeling naar vervoerwijzen, inclusief de ontwikkeling per leeftijdklasse voor specifieke doelgroepen(2009–2013)

Vervoerswijze

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Personenauto

296

246

231

232

193

187

w.v. 18–24 jaar

79

57

52

54

54

44

Fiets

185

162

200

200

184

185

w.v. 65+

104

93

128

128

113

107

Voetganger

68

72

74

68

56

49

w.v. 65+

28

29

36

28

29

21

Motor/scooter

70

63

52

54

29

55

Bromfiets & snorfiets

52

39

43

44

48

43

w.v. 16–17 jaar

12

7

4

2

5

8

Brommobiel

3

4

2

6

5

4

Gemotoriseerd invalidenvoertuig

12

19

29

23

32

27

w.v. 65+

10

13

25

20

30

26

Bestelauto

24

22

18

12

15

8

Overig en onbekend

6

7

8

3

1

5

Vrachtauto

4

5

4

7

7

7

Bus

0

1

0

1

0

0

Totaal

720

640

661

650

570

570

Bron CBS

Grafiek 1. Ontwikkeling verkeersdoden in relatie tot de doelstelling

Grafiek 1. Ontwikkeling verkeersdoden in relatie tot de doelstelling
Tabel 3.a Verdeling naar wegbeheerder (2009–2014)

Wegbeheerder (geregistreerde aantallen)1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rijk

16%

15%

12%

16%

12%

13%

Provincies

24%

25%

22%

21%

21%

22%

Gemeenten

57%

56%

63%

60%

64%

62%

Waterschappen

3%

4%

3%

3%

2%

3%

Totaal

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Bron RWS-WVL

X Noot
1

Bij de verdeling naar wegbeheerder en maximum snelheid van de weg is het totaal aan verkeersdoden lager dan bij de verdeling naar leeftijd en vervoerwijzen. Oorzaak hiervan is dat voor de cijfers naar wegbeheerder en maximum snelheid van de weg gebruik wordt gemaakt van de politieregistratie, terwijl voor de cijfers naar leeftijd en vervoerwijze gebruikt wordt gemaakt van de werkelijke omvang verkeersdoden.

Tabel 3.b Verdeling naar wegbeheerder (2009–2014)

Wegbeheerder (geregistreerde aantallen)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Rijk

103

81

67

90

58

63

Provincie

152

134

119

120

100

103

gemeente

366

303

346

335

306

295

Waterschappen

22

19

14

15

11

14

Overige instanties

1

0

0

2

1

2

Totaal

644

537

546

562

476

477

Bron RWS-WVL

Tabel 4. Verdeling naar maximum snelheid van de weg (2009–2014)

Maximum snelheid weg

(geregistreerde aantallen)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

15 km

2

2

5

0

3

1

30 km

30

32

25

35

46

26

50 km

196

162

200

174

151

125

60 km

82

56

53

87

70

75

70 km

20

15

17

18

3

9

80 km

216

174

166

162

123

111

90 km

3

4

0

1

2

0

100 km

35

31

14

27

24

21

120 km

48

33

28

39

23

26

130 km

   

1

2

12

10

Onbekend

12

28

37

17

19

73

Totaal

644

537

546

562

476

477

Bron RWS-WVL