Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 442

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 442 MOTIE VAN DE LEDEN VISSER EN HOOGLAND

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de verkeersveiligheid van groot belang is dat er gehandhaafd kan worden bij alle automobilisten en chauffeurs op de Nederlandse wegen;

van mening dat het onwenselijk is als inwoners uit sommige EU-lidstaten ongestraft onder andere verkeersregels kunnen overtreden in Nederland;

constaterende dat de Raad van State heeft geoordeeld dat een Poolse chauffeur in Nederland niet beboet kon worden omdat er contant betaald moest worden;

constaterende dat de CBE-richtlijn die moet bewerkstelligen dat ook automobilisten uit andere lidstaten beboet kunnen worden in Nederland, vermoedelijk later wordt ingevoerd in Europa;

verzoekt de regering om, in Europees verband aan te dringen op een snelle invoering van de CBE-richtlijn;

verzoekt de regering tevens, ervoor te zorgen dat verkeersovertreders uit de EU gewoon beboet kunnen worden en dat deze boetes gewoon geïnd kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser

Hoogland