Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 438

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 438 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voetgangers en fietsers nog steeds regelmatig slachtoffer worden van dodehoekongevallen met vrachtauto's en van niet fysiek afgescheiden fietspaden op gebiedsontsluitingswegen;

overwegende dat de inrichting van lokale wegen moet worden afgestemd op het voorkomen van dergelijke ongevallen, bijvoorbeeld door het realiseren van fysiek afgescheiden fietspaden op gebiedsontsluitingswegen en het strategisch terugleggen van stopstrepen en haaientanden, zodat fietsers zich vóór het gemotoriseerde verkeer opstellen;

verzoekt de regering om, in goed overleg met vertegenwoordigers van wegbeheerders maatregelen te treffen waardoor verkeersongevallen tussen ongemotoriseerde en gemotoriseerde verkeersdeelnemers substantieel worden teruggedrongen op deze gebiedsontsluitingswegen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren