Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 437

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 437 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er in verhouding veel verkeersslachtoffers vallen onder fietsers;

constaterende dat fietsers door de opkomst van de elektrische fiets vaak sneller rijden dan met een traditionele fiets;

overwegende dat, als een fietser een ongeluk krijgt, er in veel gevallen sprake is van hoofdletsel en dat het dragen van een helm de ernst van het ongeluk kan verminderen;

spreekt uit geen voorstander te zijn van een helmplicht voor fietsers, en dat het dragen van een helm een afweging is die de fietser zelf moet maken;

verzoekt de regering om, in samenspraak met BOVAG, de ANWB en de Fietsersbond een plan op te stellen waarmee de voordelen van het dragen van een fietshelm onder de aandacht van de fietsers worden gebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir