Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 436

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 436 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er bij sommige gemeenten dusdanige drukte op het fietspad is dat er onveilige situaties ontstaan, of worden ervaren door fietsers;

overwegende dat het verplaatsen van de snorfietser naar de rijbaan een nieuw probleem creëert voor de verkeersveiligheid;

verzoekt de regering, bij de gemeentes aan te dringen op effectievere handhaving op overtredingen op het fietspad;

verzoekt de regering daarnaast, in overleg met onder andere VNG, ANWB en VVN, bij de gemeente erop aan te dringen om oplossingen te vinden in de ruimtelijke inrichting met speciale aandacht voor fietsers,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe