Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 435

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 435 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het instrumentarium voor de handhaving van de maximumsnelheid van bromfietsers recent is uitgebreid, met maatregelen bij lichtvaardig rijgedrag, ontzegging van de rijbevoegdheid bij te hard rijden, maatregel bij alcoholrecidive, inbeslagname van voertuigen, voertuigcriminaliteit en de aanscherping meetmarges bij opvoeren;

overwegende dat effecten van deze maatregelen nog niet in beeld zijn;

verzoekt de regering, de maatregelen tegen overlast en onveiligheid van bromfietsen in 2015 te evalueren en daarbij te betrekken in welke mate gemeenten gebruik hebben gemaakt van het geboden handhavingsinstrumentarium,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe