Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 434

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 434 MOTIE VAN HET LID DE ROUWE

Voorgesteld 18 december 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gemeente Amsterdam in afwijking van de landelijk afgesproken regels de snorfiets wil toestaan op de (hoofd)rijbaan.

overwegende dat de snelheid van snorfietsers en het overige verkeer te sterk verschillen waardoor bij vermenging van dit verkeer onveilige situaties ontstaan;

overwegende dat het verbannen van de snorfiets naar de (hoofd)rijbaan geen oplossing is voor de totale verkeersproblematiek;

verzoekt de regering, af te zien van maatregelen die het mogelijk maken om de snorfiets op de (hoofd)rijbaan toe te laten, eventueel in combinatie met een lokale helmplicht,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Rouwe