Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-201529398 nr. 431

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 431 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 10 december 2014

Hierbij informeer ik u over het aantal ernstig verkeersgewonden in 2013. De omvang is gedaald van 19.5001 in 2012 naar 18.800 in 2013: een daling van 3,6%.

De registratie van verkeersongevallen door de politie is in 2013 verbeterd, zoals toegezegd door mijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie. Dit leidt niet tot hogere aantallen ongevallen of slachtoffers, maar biedt overheden wel meer gegevens over de locatie en ernst van verkeersongevallen dan in de voorgaande jaren. Om meer inzicht te verkrijgen in die verkeersongevallen waar politie niet ter plaatse is geweest, heb ik SWOV, RWS-WVL en het RIVM gevraagd vanaf volgend jaar de dan beschikbare geanonimiseerde ambulancedata in de analyse betrekken.

Doelstelling verkeersveiligheid

Ik houd vooralsnog vast aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020. Ik heb u eerder gemeld dat SWOV aangeeft dat de doelstelling ernstig verkeersgewonden buiten bereik blijft zonder aanvullende maatregelen. SWOV adviseert mij binnenkort of en hoe de rijksoverheid, de decentrale overheden en maatschappelijke partners met aanvullende maatregelen kunnen «opschakelen» om die doelstelling binnen bereik te brengen. Ik informeer uw kamer, na overleg met deze partijen, in het voorjaar van 2015 over onze reactie op dit advies. Op basis van het dan gekozen pakket

aan maatregelen voert de SWOV een verkenning uit naar de geschatte aantallen doden en ernstig gewonden in 2020. Vervolgens bezie ik in overleg met de decentrale overheden en maatschappelijke partners of de doelstelling aangepast zou kunnen worden. Daarover zal ik u in de gewondenbrief eind 2015 informeren, zodat ik daarin ook de laatste ontwikkeling mee kan nemen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

SWOV heeft op basis van nieuwe analyses het aantal ernstig verkeersgewonden 2012 bijgesteld van 19.200 naar 19.500.