29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 372 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 juni 2013

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft op 29 november 2012 haar onderzoeksrapport «vrachtwagenongevallen op snelwegen» gepubliceerd.

In afschrift stuur ik u hierbij mijn brief aan de voorzitter van de OvV toe met mijn reactie op de aanbevelingen die aan mij en aan de Minister van Veiligheid en Justitie zijn gericht1.

De transportsector heeft één jaar de gelegenheid om een reactie te geven op de aanbeveling die aan haar is gericht.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven