Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 359

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 359 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 februari 2013

In het Algemeen Overleg Verkeersveiligheid van 30 januari jongstleden heeft het lid Elias (VVD) mij gevraagd om een rapport van het WODC over verkeersboetes aan de Kamer toe te sturen. Het betreft het onderzoek waaraan ik refereerde tijdens het vragenuur van 15 januari 2013 over de hoogte van verkeersboetes (Handelingen II, 2012/13, nr. 39, Mondelinge vragen van het lid Kooiman over het bericht dat een politiechef de verkeersboete te hoog vindt). Dit onderzoek treft u bijgaand aan. Het betreft:

  • «De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard», WODC, 20111.

Dit onderzoek is eerder gepubliceerd op www.wodc.nl.

Voor de volledigheid wijs ik u nog op het verslag van het schriftelijke overleg dat ik eind vorig jaar met de Eerste Kamer over dit onderzoek voerde, naar aanleiding van de indexering van de tarieven per 1 januari 2013 (Kamer I, 2012–2013, 29 398, D en E).

De minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer