Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 358

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 358 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 13 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de doorstroming op snelwegen wordt bevorderd door het hanteren van een hogere maximumsnelheid;

overwegende dat een maximumsnelheid van 140 km/u aan automobilisten voldoende ruimte biedt om een variabele snelheid te hanteren ter bevordering van de doorstroming;

verzoekt de regering om, de maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen op te trekken naar 140 km/u,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf