Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 357

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 357 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 13 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat automobilisten op Nederlandse snelwegen nog steeds worden geconfronteerd met onnodig wisselende maximumsnelheden;

constaterende dat het ontbreken van eenduidigheid in maximumsnelheid en bebording zorgt voor onduidelijkheid bij automobilisten;

overwegende dat dit kan leiden tot gevaarlijke situaties en onnodige boetes;

verzoekt de regering om, uiterlijk eind juni 2013 de invoering van eenduidigheid in bebording en maximumsnelheid op snelwegen gerealiseerd te hebben,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf