Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 349

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 349 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 22 januari 2013

Op 16 januari heeft de commissie voor Infrastructuur en Milieu mij per brief verzocht uiterlijk op 25 januari 2013 een reactie te sturen op het bericht in de Telegraaf (20 december 2012, «Onderzoeken CBR deugen niet»). Deze onderzoeken zouden deels zijn uitgevoerd door onbevoegden.

Het artikel van de Telegraaf is gebaseerd op een uitspraak van de Raad van State. Op 19 december jl. heeft de Raad van State in een beroepsprocedure tegen het CBR, beslist dat een specialistisch rapport opgesteld door een psychiater, maar gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd door een psycholoog, niet voldeed aan de definitie van specialistisch rapport uit de Regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de regeling). In de regeling werd een specialistisch rapport gedefinieerd als zijnde een rapport van een keuring of onderzoek uitgevoerd door een arts onder supervisie en verantwoordelijkheid van een specialist.

Bovengenoemde definitie blijkt in de praktijk te restrictief te zijn. Het is in de medische wereld zeer gebruikelijk dat artsen en specialisten een deel van hun werkzaamheden laten uitvoeren door een deskundige of bekwame persoon die zelf geen arts is.1 Als voorbeelden kunnen worden genoemd nurse practitioners (een verpleegkundige met een HBO masteropleiding), co-assistenten (studenten met een doctoraal titel in opleiding tot arts) en psychologen. Deze handelingen worden overigens altijd uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid en supervisie van de specialist.

Daar deze beperking met de regeling nooit beoogd was, ga ik de definitie van specialistisch rapport in de Regeling eisen geschiktheid 2000 verruimen, zodat het is toegestaan dat delen van het onderzoek onder supervisie en verantwoordelijkheid van de specialist zijn uitgevoerd door een derde. Daarmee wordt de regeling in lijn gebracht met wat in de medische wereld gebruikelijk is.

De wijziging van de regeling wordt nog deze maand in de Staatscourant gepubliceerd en treedt de dag na publicatie in werking.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

KNMG publicatie Voorbehouden handelingen in de praktijk: richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (VIG) (2002); http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/Voorbehouden-handelingen-in-de-praktijk-richtlijnen-voor-de-samenwerking-tussen-artsen-verpleegkundigen-en-Verzorgenden-Individuele-Gezondheidszorg-VIG-2002.htm.