Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2012-201329398 nr. 347

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 347 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 december 2012

Bij brief van 21 november jl. heeft de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu mij verzocht de Kamer te informeren rondom het meldpunt bij de Nationale ombudsman waar burgers met klachten over het CBR terecht kunnen.

In mijn brief van 22 mei 2012 (Kamerstuk 29 398, nr. 325) heb ik melding gemaakt van het instellen van een klachtenloket voor het CBR bij de Nationale ombudsman per 1 januari 2012. In deze brief heb ik ook aangegeven dat eind 2012 een evaluatie zal plaatsvinden van dit klachtenloket. Die evaluatie wordt op dit moment uitgevoerd. Ik zal u nader berichten over de resultaten en ervaringen wanneer de evaluatie is afgerond. Hierover zult u worden geïnformeerd vóór het Algemeen Overleg verkeersveiligheid dat op 30 januari 2013 gepland staat.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus