Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 333

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 333 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 juli 2012

Het lid De Jong (PVV) heeft mij de cijfers over alcoholgerelateerde verkeersongevallen met betrekking tot personen uit Midden- en Oost-Europa gevraagd. Hij verwijst daarbij naar een uitzending van RTL nieuws van augustus 2010 en cijfers van de SWOV. Ik beschik echter niet over wetenschappelijk verantwoorde cijfers over de relatie tussen alcohol en nationaliteit bij verkeersongelukken. Zie hierover ook de brief van de SWOV (bijlage)1.

Over de betrokkenheid van personen uit Midden- en Oost-Europa bij verkeersongevallen in algemene zin is wel enige informatie beschikbaar. In het databestand van de Dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat, dat bestaat uit de door de politie geregistreerde verkeersongevallen, is de nationaliteit van de bestuurder bij ongevallen vastgelegd. Deze cijfers kennen beperkingen:

  • slechts een beperkt gedeelte van alle verkeersongevallen wordt door de politie geregistreerd. De politie kan niet bij alle ongevallen ter plaatsen komen (bijvoorbeeld bij eenzijdige ongevallen). De minister van Veiligheid en Justitie heeft uw Kamer toegezegd de politieregistratie te verbeteren

  • de bestuurders zijn niet noodzakelijkerwijs allen veroorzakers

  • het is onduidelijk hoe wordt omgegaan met dubbele nationaliteit

In onderstaande tabellen zijn de absolute cijfers weergegeven uit de politieregistratie voor het aantal betrokken bestuurders bij een verkeersongeval uitgesplitst naar nationaliteit. Het aantal betrokken personen uit Midden- en Oost-Europa ten opzichte van het totaal aantal bestuurders dat betrokken is bij een verkeersongeval is toegenomen. Dit blijkt ook uit de grafiek van de SWOV, waarin zij op basis van dezelfde politiecijfers het relatieve aandeel van personen uit Midden en Oost-Europa weergeeft. Op basis van deze cijfers kan echter niet worden geconcludeerd dat personen uit Midden- en Oost-Europa (relatief) vaker betrokken zijn bij een verkeersongeval dan iemand van een andere nationaliteit.

Het aantal betrokken bestuurders2 bij een verkeersongeval naar nationaliteit 2005–2011, waarbij 1 of meer dodelijke slachtoffer is gevallen

Nationaliteit

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nederland

1 134

1 065

1 090

1 001

972

815

845

Midden- en Oost-Europa

10

7

13

19

17

21

18

Overige landen

52

52

52

44

38

38

32

Het aantal betrokken bestuurders bij een verkeersongeval naar nationaliteit 2005–2011, waarbij 1 of meer slachtoffers in het ziekenhuis is opgenomen

Nationaliteit

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Nederland

14 158

13 746

14 789

14 130

10 552

6 301

2 954

Midden- en Oost-Europa

44

53

70

97

124

102

41

Overige landen

315

340

331

363

350

232

116

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

X Noot
2

Er kunnen meer bestuurders bij 1 ongeval betrokken zijn.