Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 331

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 331 MOTIE VAN HET LID BASHIR

Voorgesteld 27 juni 2012

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de vervroegde evaluatie van WRM van start gaat;

constaterende dat de praktijkbegeleiding WRM hoge kosten met zich brengt en de sancties grote gevolgen kunnen hebben voor rijinstructeurs;

overwegende dat het van groot belang is dat zo veel mogelijk rijinstructeurs betrokken worden bij de evaluatie en niet slechts een selecte groep;

overwegende dat de evaluatie een mogelijkheid biedt om te komen tot een betere WRM, die iets toevoegt aan de kwaliteit van rijinstructeur en niet als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de rijinstructeurs hangt;

verzoekt de regering, de evaluatie van WRM zo breed mogelijk uit te voeren en daarbij alle rijinstructeurs de mogelijkheid te geven hun mening te geven over WRM, zodat dit kan bijdragen aan een goede evaluatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bashir