Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2011-201229398 nr. 317

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 317 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 februari 2012

Op verzoek van uw kamer geef ik momenteel vorm aan het zogenaamde trekkerrijbewijs (T-rijbewijs). Ik heb het CBR en RDW verzocht om uitvoeringstoetsen te doen om te bezien hoe dit praktisch kan worden vormgegeven en wat de consequenties zullen zijn.

Ik zal de volgende uitgangspunten hanteren bij de regeling:

  • Er komt een overgangsregeling zodat diegenen die op het moment van invoeren van het trekkerrijbewijs in bezit zijn van tenminste het rijbewijs B (personenauto) of een trekkercertificaat, niet alsnog het T-rijbewijs hoeven te halen

In de praktijk betekent dit dat nagenoeg iedereen die nu op een trekker of MMBS rijdt, dat mag blijven doen. Degenen die toch buiten de boot vallen, hebben alsnog gelegenheid vóór het moment van invoeren, na opleiding en examen, een trekkercertificaat te halen. Een trekkercertificaat mag tot drie jaar na de invoering van het T-rijbewijs worden omgewisseld voor een T-rijbewijs; voor een beperkte termijn van drie jaar is om praktische redenen voor de handhaving gekozen: na deze termijn van drie jaar bestaat het trekkercertificaat niet meer. De handhavers hoeven dan uitsluitend te controleren op het hebben van een T-rijbewijs.

  • Diegenen die het rijbewijs C (vrachtauto) heeft of haalt, hoeft geen examen te doen voor het T-rijbewijs

  • De opleiding voor het trekkercertificaat wordt meer in overeenstemming gebracht met de komende eisen voor het T-rijbewijs

De opleiding voor het trekkercertificaat wordt, vooruitlopend op het T-rijbewijs, aangepast; de lesstof wordt aangepast in goed overleg met het CBR; met een dergelijke aanpassing wordt tegemoet gekomen aan de toezegging van mijn ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer van mei 2010 over tussentijdse aanpassing van het examen voor het trekkercertificaat. De opleiding en de vragen bij het trekkercertificaat worden vanaf het studiejaar 2012/2013 aangepast met meer aandacht voor de verkeersveiligheid.

  • Theorie-examen voor het T-rijbewijs kan vanaf 15,5 jaar; het nemen van rijlessen en praktijkexamen vanaf 16 jaar

In veel gevallen zal het halen van het T-rijbewijs geïntegreerd zijn in het agrarisch onderwijs. Om er voor te zorgen dat iemand zo snel mogelijk na het bereiken van de 16 jarige leeftijd op een trekker mag rijden, kan het theorie-examen vanaf 15,5 gehaald worden.

  • Het examen voor het T-rijbewijs toetst niet alleen op deelname aan het verkeer, maar ook op ARBO-aspecten, het veilig kunnen aankoppelen van een aanhangwagen. Dit gebeurt nu in het kader van het trekkercertificaat

  • Voor het trekkerrijbewijs gelden dezelfde medische geschiktheidseisen als voor het B-rijbewijs (personenauto).

  • Gestreefd wordt naar invoering van het rijbewijs per 1-1-2014. Na ontvangst van de uitvoeringstoetsen start ik het wetgevingstraject.

Er is nog één knelpunt met betrekking tot de invoering van het trekkerrijbewijs. De invoering van het trekkerrijbewijs betekent dat bestuurders van motorvoertuigen met beperkte snelheid (maaimachines, straatveegmachines, en machines voor wegonderhoud) hieraan zouden moeten voldoen.

Voor de verbetering van de verkeersveiligheid is dit niet de doelgroep voor dit instrument. Dit is de reden dat ik het CBR en de RDW heb gevraagd aan te geven hoe deze groepen uitgezonderd zouden kunnen worden van deze verplichting. Ik ga er hierbij van uit dat uw Kamer met het verzoek om invoering van het trekkerrijbewijs ook niet heeft beoogd om deze groep bestuurders in deze regeling te betrekken.

De minister van Infrastructuur en Milieu, M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus