Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129398 nr. 281

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 281 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 juni 2011

Op 16 december 2010 heeft uw Kamer de motie aangenomen van de heer De Rouwe betreffende het toelaten van Flister (Motie nr. 29 398-258). Aansluitend ben ik gestart met de stappen die nodig zijn om het gebruik van Flister mogelijk te maken.

Aangezien Flister het radiosignaal rondom het voorrangsvoertuig wegdrukt zijn de radio omroepen hierbij een belangrijke partij. Daarom heb ik een verkenning gedaan naar hun standpunten:

  • De koepelorganisaties die de publieke omroepen op landelijk en regionaal niveau vertegenwoordigen geven aan de motie te steunen.

  • De commerciële omroepen maken bezwaar tegen toelating van Flister, omdat zij hier financiële schade door lijden. Een aantal commerciële omroepen heeft reeds laten weten de financiële schade te gaan verhalen bij de overheid.

Eventuele claims komen mogelijk voor mijn rekening. Daarom heb ik mijn collega van EL&I verzocht gebruik van Flister zodanig mogelijk te maken dat de commerciële radio-omroepen worden uitgezonderd. Ik stel daarbij wel de voorwaarde dat er geen overheidsinvestering voor nodig is zoals ook in de motie gesteld is.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus