Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2010-201129398 nr. 274

29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 274 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 april 2011

De afname van het aantal verkeersdoden heeft zich in 2010 in nog sterkere mate voortgezet. Het aantal verkeersdoden liep terug van 720 in 2009 naar 640 in 2010, wat neerkomt op een daling van 11%. Nederland behoudt hiermee zijn positie in de kopgroep van meest verkeersveilige landen in Europa. Qua dalingspercentage loopt Nederland in 2010 in de pas met de andere landen, waarvoor op dit moment cijfers over de verkeersdoden in 2010 bekend zijn (gemiddeld ca. 10% lager dan in 2009). Hierbij moet echter worden aangetekend dat het aantal verkeersdoden per 100 000 inwoners in Nederland op een aanzienlijk lager niveau ligt dan in de meeste andere landen. Dit geeft de afname in 2010 nog extra gewicht.

Eén specifieke oorzaak van de geconstateerde daling in 2010 is niet aan te wijzen. Over de hele linie is op vrijwel alle relevante variabelen een afname te zien, waarbij de dalende trend van de afgelopen jaren doorzet. Als de huidige ontwikkeling wordt vervolgd, komt de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 in zicht. Deze boodschap breng ik met gemengde gevoelens. Het doet mij deugd dat er een duidelijk dalende lijn zichtbaar is, maar tegelijkertijd is het een grote uitdaging om die lijn vast te houden en de doelstelling te halen. En belangrijker: 640 verkeersdoden betekent nog steeds veel leed voor iedereen in de omgeving van de slachtoffers.

Natuurlijk is 640 verkeersdoden nog steeds teveel. Maar er is wederom duidelijk geworden dat, als we gezamenlijk alles op alles zetten, het aantal slachtoffers nog steeds omlaag kan. Uiteindelijk is verkeersveiligheid een verantwoordelijkheid van, voor en door iedereen.

De minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

BIJLAGE Recente ontwikkelingen met betrekking tot de verkeersdoden

Verdeling naar leeftijdsgroepen: meest opvallende veranderingen in vergelijking met de gehele Nederlandse bevolking 2009–2010
 

Aantal doden in 2009

Aantal doden in 2010

Verandering 2009–2010

NL bevolking totaal

720

640

– 11%

    

12 t/m 15 jaar

17

9

– 47%

16 t/m 17 jaar

23

18

– 22%

18 t/m 24 jaar

128

98

– 23%

65+

236

209

– 11%*

X Noot
*

De daling bij de 65-plussers is gelijk aan het gemiddelde percentage, maar gezien de groei van deze leeftijdsgroep door de vergrijzing (3% tegenover 0,5% voor de hele bevolking) is deze daling verhoudingsgewijs opmerkelijk te noemen.

Verdeling naar vervoerwijzen: meest opvallende veranderingen in vergelijking met alle vervoerwijzen tezamen 2009–2010
 

Aantal doden in 2009

Aantal doden in 2010

Verandering 2009–2010

Alle vervoerwijzen

720

640

– 11%

    

Voetgangers

68

72

+ 6%

40 t/m 64 jaar

16

23

+ 44%

    

Fietsers*

185

162

– 12%

0 t/m 15 jaar

18

9

– 50%

65+**

104

93

– 11%

    

Auto-inzittenden

296

246

– 17%

18 t/m 24 jaar

79

57

– 28%

50 t/m 64 jaar

39

27

– 31%

65+

67

52

– 22%

    

Motorrijders

70

63

– 10%

18 t/m 24 jaar

17

11

– 35%

50 t/m 64 jaar

11

18

+ 64%

    

Brom-snorfietsers/brommobiel

55

35

– 36%

16 t/m 17 jaar

12

7

– 42%

    

Gemot. invalidenvoertuigen***

12

19

+ 58%

X Noot
*

In 2010 kwamen 4 fietsers om het leven door een dodehoek-ongeval met een vrachtauto, tegenover 10 in 2009.

X Noot
**

De daling bij de 65-plussers is vrijwel gelijk aan het gemiddelde percentage voor de fietsers, maar gezien de groei van deze leeftijdsgroep door de vergrijzing (3% tegenover 0,5% voor de hele bevolking) is deze daling verhoudingsgewijs opmerkelijk te noemen.

X Noot
***

Onder de gemotoriseerde invalidenvoertuigen vallen: scootmobiel, electrische rolstoel en gehandicaptenvoertuigen met gesloten carrosserie (bijvoorbeeld Canta). Alle doden bij deze vervoerwijze vielen in de leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar (2010: 6 in de leeftijdsgroep 50–64 jaar en 13 bij de leeftijdsgroep 65+).

Verdeling naar maximum snelheid van de weg: meest opvallende veranderingen in vergelijking met alle wegen tezamen 2009–2010
 

Aantal doden in 2009

Aantal doden in 2010

Verandering 2009–2010

Alle wegen*

644

537

– 17%

    

50 km/uur

196

162

– 17%

60 km/uur

82

56

– 32%

80 km/uur

216

174

– 19%

120 km/uur

48

33

– 31%

X Noot
*

Bij de verdeling naar wegtypen is het totaal aantal doden 103 lager dan bij de verdeling naar leeftijd en vervoerwijze. Oorzaak is hiervan is dat voor de cijfers naar wegtype alleen gebruik kan worden gemaakt van de politieregistratie, terwijl voor de cijfers naar leeftijd en vervoerwijze gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde Werkelijke Omvang Verkeersdoden (politieregistratie aangevuld met cijfers uit de CBS-doodsoorzakenstatistiek).