29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 1091 MOTIE VAN DE LEDEN OLGER VAN DIJK EN GRINWIS

Voorgesteld 8 februari 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gemeenten in november een brandbrief hebben gestuurd over toenemende overlast van opgevoerde e-bikes en met name van fatbikes;

constaterende dat de Minister eind januari een procesaanpak heeft gestuurd voor de aanpak van overlast;

overwegende dat voor een effectieve aanpak van overlast snel actie nodig is met een breed palet aan maatregelen;

verzoekt de Minister om voor 1 april met een aanvalsplan overlast fatbikes te komen met daarin elementen zoals een stevig handhavingspakket, een opvoerverbod en een minimumleeftijd, en hierin ook opgevoerde e-bikes te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Olger van Dijk

Grinwis

Naar boven