29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 1025 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN MUTLUER

Voorgesteld 15 november 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de door de Minister voorgestelde indexering van de verkeersboetes (de Wahv-boetes, Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften) een keuze is en geen verplichting;

overwegende dat het koopkrachtcijfer op dit moment ver achterblijft bij het cijfer van de zogenaamde consumentenprijsindex (de inflatie) en dat door de keuze van de Minister om de boetes te verhogen met het cijfer van de inflatie, de boetes niet alleen in absolute zin, maar ook in relatieve zin fors omhooggaan en de boetes dus harder aankomen bij mensen;

van mening dat de voorgestelde verhoging van de boetes zeer ongewenst is nu Nederland in een koopkrachtcrisis verkeert en mensen dus al moeite genoeg hebben om financieel rond te komen;

verzoekt de regering dit jaar af te zien van de voorgestelde verhoging (indexering) van de verkeersboetes,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Mutluer

Naar boven