29 398 Maatregelen verkeersveiligheid

Nr. 1009 MOTIE VAN HET LID KOERHUIS

Voorgesteld 22 juni 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat drie op de tien Nederlanders veel verkeersoverlast ervaren in de buurt;

constaterende dat dit gaat om te hard rijden, foutparkeren en agressief verkeersgedrag;

overwegende dat dit tegenwoordig ook gaat om onderaangenomen pakketbezorgers;

constaterende dat gemeenten onderaangenomen pakketbezorgers die verkeersoverlast veroorzaken kunnen aanpakken maar opdrachtgevende pakketbezorgingsbedrijven niet;

verzoekt de regering om in gesprek te gaan met gemeenten over mogelijkheden om opdrachtgevende pakketbezorgingsbedrijven aan te pakken waarvan pakketbezorgers herhaaldelijk verkeersoverlast veroorzaken, en de Kamer hierover voor het commissiedebat Verkeersveiligheid te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koerhuis

Naar boven