29 389 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Nr. 48 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 februari 2013

Ter gelegenheid van het 2e lustrum van het Madrid International Plan of Action on Ageing (2002) (MIPAA) organiseerde de United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) in samenwerking met het Ministerie van Arbeid, Sociale Zaken en Consumentenbescherming van Oostenrijk op 19-20 september 2012 in Wenen een Ministerial Conference on Ageing.

Mijn ambtsvoorganger heeft de uitnodiging om hieraan deel te nemen aanvaard en was de tweede dag van de conferentie aanwezig.

De conferentie had als hoofdthema «Ensuring a society for all ages: Promoting quality of life and active ageing.»

De organisatoren hadden mijn ambtsvoorganger verzocht het tweede ministeriële panel te leiden, dat in het teken stond van kwaliteit van leven voor ouderen; het creëren van een omgeving waarin men gezond, onafhankelijk en waardig oud kan worden.

Deze gelegenheid is tevens aangegrepen om met een aantal collega’s informele bilaterale gesprekken te voeren met het oog op mogelijke contacten om in de (nabije) toekomst kennis uit te wisselen. De focus lag daarbij vooral op het terrein van zorg voor ouderen.

Bijgevoegd verslag1 geeft een impressie van de conferentie en de deelname van mijn ambtsvoorganger daaraan. De conferentie bood inzicht in actuele ontwikkelingen rond vergrijzing, vraagstukken en oplossingen. Vanuit Nederlands perspectief is specifiek aandacht gevraagd voor de vraagstukken van dementiezorg en ouderenmishandeling.

De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


X Noot
1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer

Naar boven