Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129389 nr. 105

29 389 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Nr. 105 MOTIE VAN DE LEDEN VAN GERVEN EN VAN KENT

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er onduidelijkheid bestaat over de voorwaarden van een AOW-uitkering voor «alleenstaanden» en «gehuwden»;

constaterende dat hierdoor onrechtvaardige situaties ontstaan;

verzoekt de regering, onderzoek te doen naar de voor- en nadelen van het niet meer hanteren van de begrippen «gehuwd», «geregistreerd partnerschap» en «ongehuwd» in de AOW-wet, maar dat er alleen onderscheid gemaakt wordt op basis van het aantal AOW'ers op één adres,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Gerven

Van Kent