Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202129389 nr. 104

29 389 Vergrijzing en het integrale ouderenbeleid

Nr. 104 MOTIE VAN HET LID KUZU C.S.

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 15 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederlandse ouderen met een migratieachtergrond vaak niet op de hoogte zijn van het bestaan van de AlO-regeling;

constaterende dat ouderen die in aanmerking komen voor de AlO hierdoor vaak geen gebruik maken van deze mogelijkheid;

verzoekt de regering, om een actieve rol in te nemen in het informeren van alle ouderen over de AOW en AlO-rechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu

Van Weyenberg

Van Brenk

Gijs van Dijk

Van der Linde

Slootweg

Van Gerven

Smeulders