Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029385 nr. 109

29 385 Aanleg en de aanpassing van hoofdinfrastructuur

Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 19 mei 2020

Ik informeer u graag, mede namens de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over het volgende. Op de A10 ring Oost zijn ter hoogte van de Watergraafsmeer op 18 mei omstreeks 10.45 uur een deel van de wandplaten van het spoorwegviaduct losgekomen van de wand en op de naastgelegen snelweg A10 gevallen. Er zijn hierbij geen gewonden gevallen. Wel is er bij enkele voertuigen (lichte) schade ontstaan en hebben er op de andere rijbaan twee aanrijdingen plaatsgevonden (kijkersfile).

Uit onderzoek van RWS is gebleken dat het loslaten van de wandplaten geen gevolgen heeft voor de constructieve veiligheid en het spoorviaduct veilig te gebruiken is. Om die reden is gezamenlijk door ProRail en RWS besloten om het spoor omstreeks 13 uur weer vrij te geven.

Om te voorkomen dat de overige wandplaten ook loslaten en daarmee alsnog een gevaar vormen voor het wegverkeer is inmiddels een zekeringsconstructie aangebracht.

Nadat de zekeringen in de overige wandplaten zijn aangebracht is omstreeks 22 uur de A10 ring Oost weer volledig opengesteld voor het wegverkeer.

Op dit moment wordt door RWS onderzocht hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ook wordt met de hoogste prioriteit onderzocht of dit risico zich voor kan doen bij andere (spoor)viaducten of gelijksoortige constructies. Ik informeer u zo spoedig mogelijk over de uitkomsten hiervan.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga