Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummerDatum indiening
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-200829383 nr. 90

29 383
Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving

nr. 90
MOTIE VAN HET LID VIETSCH C.S.

Voorgesteld 26 februari 2008

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat vele tienduizenden Brabantse, Gelderse en Limburgse schutters hun eeuwenlang bestaande tradities ongestoord moeten kunnen uitvoeren;

verzoekt de regering in het voorliggende besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer vrijstelling op te nemen voor het geluid dat schutterijen met het schieten maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vietsch

Neppérus

Wilders