29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 353 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld 9 december 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat met het convenant Afbouw ammoniaktreinen werd beoogd om het aantal van deze treinen af te laten nemen;

overwegende dat het aantal ammoniaktreinen de afgelopen jaren is gestegen;

overwegende dat dit leidt tot zorgen bij bewoners van onder andere de Vierpaardjes;

overwegende dat het convenant binnenkort afloopt en er gewerkt wordt aan een nieuw convenant;

verzoekt de regering, om de provincie Limburg en de gemeente Venlo te betrekken bij de gesprekken voor een nieuw convenant en gezamenlijk een plan op te stellen om het aantal ammoniaktreinen door woonkernen te verminderen en zo mogelijk af te bouwen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin

Naar boven