Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929383 nr. 328

29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 328 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 juni 2019

Bijgaand zend ik u vertrouwelijk ter inzage het antwoord van de Europese Commissie op mijn verzoek tot openbaarmaking van onder meer de ingebrekestelling met betrekking tot de mer-richtlijn zoals door u verzocht1.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


X Noot
1

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer