29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 266 MOTIE VAN HET LID KOŞER KAYA

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de zomer een kustpact wordt opgesteld;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat in dit pact geen afbreuk wordt gedaan aan het huidige beschermingsniveau van de natuur, in het bijzonder de duinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koşer Kaya

Naar boven