29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 265 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat voor de realisatie van gemeentelijk ruimtelijkeordeningsbeleid dat aansluit bij de realiteit, geen grondpositie noodzakelijk is;

overwegende dat diverse gemeenten in het verleden in financiële problemen zijn gekomen door grondpolitiek te bedrijven en te speculeren met grond;

van mening dat het geen gemeentelijke taak is om winst te behalen uit grondbezit;

spreekt uit dat het onwenselijk is dat gemeenten grond verwerven met als hoofddoel het behalen van winst;

verzoekt de regering om, te zoeken naar mogelijkheden om deze vorm van grondpolitiek van gemeenten tegen te gaan of sterk te beperken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers

Naar boven