Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201629383 nr. 261

29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 261 MOTIE VAN DE LEDEN VELDMAN EN RONNES

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het recht op eigendom een fundamenteel recht is;

overwegende dat onteigening een grove inbreuk is op dit recht en dat er om die reden bepalingen zijn opgenomen in de Grondwet ter bescherming van het recht op eigendom;

overwegende dat het juridisch in harmonie brengen van het proces van onteigening met de uitgangspunten van de Omgevingswet niet mag leiden tot een verslechtering van de positie van de eigenaar;

verzoekt de regering om, te borgen dat onder de toekomstige regelgeving omtrent onteigening de positie en de bescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijven aan de huidige situatie en waar mogelijk zelfs verstevigd worden;

verzoekt de regering tevens om, dit voor de Kamer bij aanbieding van het wetsvoorstel ter zake inzichtelijk te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldman

Ronnes