29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 260 MOTIE VAN HET LID SMALING

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister van Infrastructuur en Milieu stelt dat grondbeleid maatwerk is en daarom bij uitstek een gemeentelijke aangelegenheid;

constaterende dat de vrijheid die gemeenten het afgelopen decennium namen ten aanzien van het grondbeleid heeft geleid tot miljardenverliezen die neerslaan bij de belastingbetaler;

verzoekt de regering, eerst een generiek nationaal grondbeleid te formuleren en op basis daarvan de gemeentelijke vrijheidsgraden te formuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Smaling

Naar boven