29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 258 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de invoering van de Aanvullingswet natuur een halfjaar is uitgesteld;

verzoekt de regering om, de evaluatie van de Wet natuurbescherming ondanks de opgelopen vertraging mee te nemen bij het opstellen van de aanvullingswet en het aanvullingsbesluit natuur,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven