29 383 Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Nr. 255 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 3 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er ook nu al gebouwd wordt op en langs het strand waardoor de toegang tot het unieke Nederlandse kustlandschap in gevaar komt;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat iedereen toegang tot het strand en de duinen behoudt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren

Naar boven