Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2005-2006
Kamerstuk 29362 nr. 88

Gepubliceerd op 28 april 2006
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier29 362
Modernisering van de overheid

nr. 88
MOTIE VAN DE LEDEN AASTED-MADSEN EN FIERENS

Voorgesteld 26 april 2006

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat overheidswebsites toegankelijk dienen te zijn voor alle burgers;

overwegende, dat de regering zelf het Waarmerk drempelvrij.nl heeft laten ontwikkelen;

overwegende, dat de minister voor BVK voornemens is elke nieuwe rijkswebsite vooraf te toetsen aan de beschikbare richtlijnen;

verzoekt de regering,

haar toegankelijkheidsrichtlijnen aan te laten sluiten bij de richtlijnen zoals deze nu en in de toekomst worden geformuleerd door het Internationale World Wide Web Consortium (W3C);

voor 1 juli door middel van een top 10-prioriteitenlijst de Kamer mee te delen welke website die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid valt, op welke termijn toegankelijk is;

ervoor zorg te dragen dat voor eind 2006 minstens vijf websites die onder de verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen, en vanaf 1 september 2006 alle nieuwe websites die onder verantwoordelijkheid van de rijksoverheid vallen, voldoen aan de beschikbare (internationaal vastgestelde) richtlijnen, zoals ook uitgewerkt in het Waarmerk drempelvrij.nl en in de webrichtlijnen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aasted-Madsen

Fierens

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl