Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201929362 nr. 281

29 362 Modernisering van de overheid

Nr. 281 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2019

Hierbij bieden wij u aan het op 12 juni 2019 door ons vastgestelde rapport Grip op gegevens: het stelsel van basisregistraties voor burgers en bedrijven1.

Dit rapport verschijnt vandaag.

Algemene Rekenkamer

drs. A.P. (Arno) Visser, president

drs. C. (Cornelis) van der Werf, secretaris


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl