29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 74 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 juni 2010

Tijdens het algemeen overleg 16 december 2008 (Kamerstuk 29 344, nr. 70) over het opzeggen van de raamovereenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD Nederland heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie over het tarief dat huisartsen voor zorg aan asielzoekers ontvangen opgemerkt dat met zorgverzekeraar Menzis is afgesproken om binnen 1 jaar (uiterlijk 1 januari 2010) over te gaan naar een regulier huisartsentarief. Bij deze meld ik u dat het traject met betrekking tot de tariefsaanpassing meer tijd in beslag neemt.

Bij de gunning en het aangaan van de overeenkomst tussen het COA en Menzis is afgesproken dat Menzis onderzoekt hoe het traject richting aansluiting bij het reguliere tariefsysteem voor de huisartsenzorg eruit moet zien. Menzis heeft daarbij de voorwaarde gesteld dat eerst meer inzicht in de bedrijfsvoering van de aangesloten huisartsen, zodat zicht ontstaat op de duur van zorgverlening aan asielzoekers.

De technische mogelijkheid om gegevens over de werkelijke belasting van de huisartsen voor de zorg aan asielzoekers te registreren is rond de zomer 2010 beschikbaar in het Huisartsen Informatiesysteem. Op basis van het verkregen inzicht kan Menzis een analyse maken van gegevens, waarna een traject tussen verzekeraar, de Landelijke Huisartsen Vereniging en de Nederlandse zorgautoriteit over de aanpassing van het tarief volgt.

Ik heb het COA de opdracht gegeven zich in te spannen om dit traject zo kort mogelijk te laten zijn.

De minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven