Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202029344 nr. 139

29 344 Terugkeerbeleid

Nr. 139 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2019

Bij de regeling van werkzaamheden van 17 december jl. heeft mw. Kuiken naar aanleiding van het bericht »IND wees ultiem verzoek asielzoeker Bahrein af»1 het verzoek gedaan om het rapport van de Inspectie JenV over deze zaak openbaar te maken (Handelingen II 2019/20, nr. 37, Regeling van Werkzaamheden). Ook is gesproken over een technische briefing door de Inspectie over het rapport.

De Inspectie heeft mij op 22 november jl. het rapport over het proces en de informatiepositie van de IND inzake de uitzetting van de asielzoeker uit Bahrein aangeboden. Dit rapport is een feitelijke weergave van het procesverloop en bevat geen aanbevelingen. De Inspectie heeft mij in overweging gegeven

terughoudendheid te betrachten ten aanzien van de openbaarmaking van het rapport, bijvoorbeeld door het slechts vertrouwelijk ter inzage aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Ik heb het advies van de Inspectie gevolgd en het volledige rapport vertrouwelijk ter inzage bij uw Kamer gelegd (Kamerstuk 29 344, nr. 138). Abusievelijk is de bijlage van de Inspectie met de zienswijzen niet meegestuurd; deze wordt nu alsnog vertrouwelijk ter inzage aangeboden tezamen met de aanbiedingsbrief van de Inspectie aan mij zodat u kennis kunt nemen van de gronden en overwegingen van de Inspectie om niet tot openbaarmaking over te gaan2.

Graag bevestig ik ten slotte de mogelijkheid van een technische briefing door de Inspectie over het rapport.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol


X Noot
1

Nos.nl van 13 december 2019

X Noot
2

Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer